Samen bouwen aan een schonere wereld… met het leukste CO2 reductie initiatief van Nederland

CO2-Prestatieladder

Voor deelnemers die een CO2 Bewust certificaat (niveau 3, 4 of 5) op de CO2-Prestatieladder hebben is er een bijkomend voordeel. Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal (en actief deel te nemen) voldoet een bedrijf, op een leuke manier, aan 2 eisen van de CO2-Prestatieladder. Hieronder een korte uitleg over de eis en waarom bedrijven hier aan voldoen.

Eis 3.D.1

“Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.”

Door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet een bedrijf aan de bovenstaande eis uit het handboek van de CO-Prestatieladder. Dit doen we door aandacht te besteden aan de volgende drie onderdelen:

  1. We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te halen. Dit doen we door de presentaties, de standhouders en de werkgroepen.
  2. We sturen de leden actief informatie toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zij mee aan de slag gaan.
  3. We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te brengen/delen. Dit doen de leden in de werkgroepen waarin ze ingedeeld zijn. Hier wordt in kleiner comité actief nagedacht over CO2 reductie.
  4. Als laatste stimuleren wij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken met het management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de opgedane kennis doen.

Maar… het allerbelangrijkste is dat deelnemers lol hebben tijdens onze bijeenkomsten en met hernieuwde energie en inspiratie naar huis gaan!

Eis 5.C.1

“Het bedrijf kan aantonen dat zij zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten.”

Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal committeren de deelnemers zich aan een CO2-emissie reductieprogramma en voldoen dus aan de eis 5.C.1 op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Ook hiervoor besteden we weer aandacht aan drie belangrijke punten:

  1. Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft statuten laten opstellen door een notaris en is ingeschreven bij de KvK als stichting.
  2. Door het tekenen van een (door ons aangeleverde) intentieverklaring tonen bedrijven aan dat zij zich hebben gecommitteerd aan het reductieprogramma.
  3. Als laatste sporen wij onze deelnemers aan om het initiatief om de website te vermelden waardoor het voor iedereen (publiekelijk) zichtbaar is dat bedrijven deelnemen aan het CO2-emissie reductieprogramma Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Maar… wederom…. het allerbelangrijkste is dat deelnemers lol hebben tijdens onze bijeenkomsten en met hernieuwde energie en inspiratie naar huis gaan!