arrow_drop_up arrow_drop_down

De CO2-Prestatieladder

in combinatie met een Nederland CO2 Neutraal lidmaatschap

Voor deelnemers die een CO2 Bewust certificaat (niveau 3, 4 of 5) op de CO2-Prestatieladder hebben is er een groot voordeel. Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal (en actief deel te nemen) voldoet een bedrijf, op een leuke manier, aan 2 eisen van de CO2-Prestatieladder. Hieronder volgt een korte uitleg over de eis en waarom je hier als bedrijf aan voldoet wanneer je lid bent van Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Eis 3.D.1

Door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet een bedrijf aan de bovenstaande eis uit het handboek van de CO-Prestatieladder. Dit doen we door aandacht te besteden aan de volgende drie onderdelen:


  • We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te halen. Dit doen we door de presentaties, de standhouders en de workshops.
  • We sturen de leden actief informatie toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zij mee aan de slag gaan.
  • We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te brengen/delen. Dit doen de leden in de workshops waarin ze ingedeeld zijn. Hier wordt in kleiner comité actief nagedacht over CO2 reductie.
  • Als laatste stimuleren wij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken met het management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de opgedane kennis doen.

Eis 5.C.1

Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal committeren de deelnemers zich aan een CO2-emissie reductieprogramma en voldoen dus aan de eis 5.C.1 op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Ook hiervoor besteden we weer aandacht aan drie belangrijke punten:


  • Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft statuten laten opstellen door een notaris en is ingeschreven bij de KvK als stichting.
  • Door het tekenen van een (door ons aangeleverde) intentieverklaring tonen bedrijven aan dat zij zich hebben gecommitteerd aan het reductieprogramma.
  • Als laatste sporen wij onze deelnemers aan om het initiatief op de website te vermelden waardoor het voor iedereen (publiekelijk) zichtbaar is dat bedrijven deelnemen aan het CO2-emissie reductieprogramma Stichting Nederland CO2 Neutraal.


Maar het allerbelangrijkste is dat deelnemers lol hebben tijdens onze bijeenkomsten en met hernieuwde energie en inspiratie naar huis gaan!

Dé meest waardevolle stichting over duurzaamheid van Nederland!

Daar wil jij toch ook lid van zijn?!
Wij maken gebruik van cookies