CO2-Prestatieladder verplichtingen

in combinatie met een lidmaatschap van stichting Nederland CO2 Neutraal

Zijn jullie in het bezit van een CO2-Prestatieladder certificaat (niveau 3, 4 of 5)? Dan hebben we goed nieuws voor je. Door lid te worden van stichting Nederland CO2 Neutraal (en actief deel te nemen) voldoet jouw bedrijf of instelling automatisch aan twee eisen van de CO2-Prestatieladder. Hieronder leggen we kort uit waarom.

Eis 3.D.1

Door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Stichting Nederland CO2 Neutraal

voldoe je als bedrijf gegarandeerd aan Eis 3.D.1 uit het handboek van de CO2-Prestatieladder. Dit doen we door aandacht te besteden aan de volgende drie onderdelen:


  • We geven leden niet alleen de gelegenheid om kennis en informatie over CO2-reductie te vergaren, maar ook om die te delen. Dit doen we via presentaties, workshops en via de aanwezige standhouders.
  • We informeren alle leden actief. Bijvoorbeeld door hen verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties toe te zenden. Hierin staan tal van bruikbare tips waarmee leden direct aan de slag kunnen.
  • We stimuleren organisaties om alle opgedane kennis intern te delen en te bespreken met het management en/of de directie. Doe je dit aantoonbaar, dan laat je als organisatie zien dat je ook daadwerkelijk iets dóét met die kennis.

Eis 5.C.1

Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal committeren deelnemers zich aan een CO2-emissie reductieprogramma. Zo voldoen zij aan eis 5.C.1 op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Ook hierbij besteden we aandacht aan drie belangrijke punten:


  • Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft haar statuten in een notariële akte laten opnemen en is ingeschreven bij de KvK.
  • Door het tekenen van een door ons aangeleverde intentieverklaring tonen organisaties aan dat zij zich aansluiten bij het reductieprogramma en de daaruit voortvloeiende maatregelen implementeren.
  • Tot slot sporen wij leden aan om hun deelname aan het CO2-emissie reductieprogramma van Stichting Nederland CO2 Neutraal op de eigen website te vermelden. Zo is het voor iedereen (publiekelijk) zichtbaar dat zij serieus werk maken van CO2-reductie.

Maar het allerbelangrijkste is dat deelnemers plezier hebben tijdens onze bijeenkomsten en met hernieuwde energie en inspiratie naar huis gaan!

Dé meest waardevolle stichting over duurzaamheid van Nederland!

Daar wil jij toch ook lid van zijn?!