Drie tips voor de transformatie naar een 'positieve impact' organisatie
23 oktober 2022 

Drie tips voor de transformatie naar een 'positieve impact' organisatie

Veel organisaties streven ernaar om in 2030, 2040 of 2050 CO2- of klimaatneutraal te zijn. Dat is uiteraard een mooi en ambitieus streven. Echter zijn er twee kritische noten te plaatsen. 

Allereerst claim je met een dergelijke belofte enkel dat je niet vervuilend zal zijn. Hiermee zeg je eigenlijk: ons streven is dat wij de aarde niet verpesten. Ons advies is daarom om te streven naar een CO2- of klimaatpositieve organisatie. Dat klinkt veel inspirerender. 

Een tweede kritische noot is dat duurzaamheid veel verder gaat dan enkel CO2-reductie. Bijvoorbeeld om het welzijn van mens & dier. Daarom vinden wij dat elke organisatie ernaar zou moeten streven om een positieve impact organisatie te worden.

Dat wil zeggen dat je kunt claimen dat de aarde een betere plek is door de aanwezigheid van jullie organisatie. Mens, dier, natuur & klimaat worden er beter van dat jullie bestaan. Dat klinkt wellicht erg groots en misschien zelfs 'roze wolk' achtig. Daarom delen we in dit artikel drie tips voor deze transformatie naar een positieve impact organisatie!

1. Ontdek je passie

Het begrip duurzaamheid is erg breed. Wanneer je de GRI index (een MVO methodiek) aanhoudt zijn er 36 pijlers. Gebruik je de SDG's (Sustainable Development Goals)? Dan zijn er 17 verschillende categorieën waarin je als organisatie een positieve impact kunt hebben. Zo veel verschillende opties zijn per definitie al oninspirerend en geven geen focus. Terwijl die focus juist zo belangrijk is voor een beter resultaat en om in actie te komen. 

Bepaal daarom als organisatie welke thema's het beste bij de kernwaarden van het bedrijf en de medewerkers passen. Wanneer iets je aan het hart gaat is het veel makkelijker om in actie te komen. Voor het ene bedrijf is dat wellicht wél een volledige focus op klimaat en het streven naar een energieneutraal productieproces. Voor een ander bedrijf is dat het vergroten van de lokale impact. En bij een andere organisatie past het weer veel beter om te focussen op eerlijke beloning en omstandigheden van alle mensen die aan het product werken. 

Ook is het mooi om met het kernproduct of dienst van de organisatie een positievere impact te hebben. Bijvoorbeeld door je product of dienst kosteloos aan te bieden aan partijen die het hard nodig hebben. De positieve impact kun je echter ook indirect realiseren. Door bijvoorbeeld een deel van de winst weg te geven aan goede doelen. Of medewerkers in de gelegenheid stellen om vrijwilligerswerk te doen. 

Bonustip: betrek het team bij deze beslissingen! Je kunt vanuit het MT of de directie niet bepalen wat het beste past bij het bedrijf, dit doe je gezamenlijk. Zorg er dus voor dat je een brainstorm of kick-off organiseert van dit traject. Laat medewerkers meedenken en meebeslissen over waar de focus op komt te liggen. 

2. Droom groot, begin klein

Een cliché uitspraak, wel heel erg van toepassing op deze situatie. Wanneer je bepaald hebt op welke gebieden je als organisatie een positieve impact wilt hebben, begin dan met bijzonder kleine stappen. Voorbeelden: steun de lokale voedselbank, laat een stagiair de arbeidsomstandigheden van jullie inkoopproducten onderzoeken, open een ideeënbus, organiseer een sessie over werkgeluk, introduceer een vlees-vrije dag, speel een duurzame game met het team, en ga zo maar door.

Ook hier weer een bonustip die gaat over de medewerkers: geef medewerkers vrijheid en bevoegdheid om zelf ook kleine stappen te zetten en bij te dragen. Stimuleer dat medewerkers zich in gaan zetten voor de transitie naar een positieve impact organisatie. Dit betekent wel dat je als directie lef moet tonen.

Dat wil zeggen dat medewerkers ook écht vanuit de organisatie deze gelegenheid krijgen. Dit zou zo maar eens (op korte termijn) geld of marge kunnen kosten. Als voorbeeld: Heb je een consultancybureau? Verlaag het target iets en geef elke medewerker 4 uur per maand om te investeren in 'doing good'. Zo laat je van bovenaf zien dat het niet alleen loze woorden zijn, maar dat jullie echt willen investeren om de transitie te maken naar een positieve impact organisatie.

3. Rapporteer over 'doing good'

Tot slot een essentiële stap in deze transitie: verwerk de positie impact doelen in je KPI's en rapporteer hierover. Een positieve impact organisatie houdt in dat je behalve winst maken in financiële termen je ook 'winst' wilt maken op het gebeid van mens, dier, klimaat en natuur. Je laat zien dat je dit net zo belangrijk vindt als de 'harde' KPI's en targets door erover te rapporteren. En dit doe je intern en extern. 

Is er bijvoorbeeld een maandelijkse team-meeting? Tot voor kort werd hier waarschijnlijk alleen over de financiële voortgang gepresenteerd. Presenteer vanaf nu ook over de positieve impact voortgang. Je zou kunnen zeggen: presenteer behalve over 'doing well' ook over 'doing good'. 

Bijvoorbeeld: "We hebben afgelopen maand X omzet en Y winst gedraaid. Daniël heeft zijn lokale sportvereniging geholpen met de aanschaf van LED-verlichting. We hebben met onze producten twee lokale boeren kosteloos geholpen en Sandra heeft ervoor gezorgd dat alles wat overblijft van ons restaurant nu terecht komt bij de voedselbank".

Hetzelfde geldt voor extern. Rapporteer op je website, in je jaarverslag en in periodieke communicatie items zowel over 'doing well' als over 'doing good'. Wanneer je bijvoorbeeld over het CO2-Prestatieladder certificaat beschikt is het verplicht om te communiceren over de CO2-uitstoot, de reductiedoelstellingen en de voortgang hiervan.

Je zou hierbij gebruik kunnen maken van de opsplitsing in people, planet & profit. Alhoewel het nog veel uitgebreider kan. Maar dit is in elk geval een start. Simpelweg geef je antwoord op de vraag: waarom wordt de aarde een betere plek door ons bestaan? Welke systematiek je gebruikt om hierover te rapporteren is secundair. Als je het maar doet! Je klanten en relaties zullen gaan voelen dat jullie dit als organisatie belangrijk vinden. 

Positieve impact = geluk

Wellicht denk je bij een aantal van bovenstaande acties: "Dat zou zo maar eens geld kunnen kosten!". Daar heb je mogelijk gelijk is. Daarom willen we vragen om iets verder uit te zoomen en jezelf de vraag te stellen wat het allerbelangrijkste is. Natuurlijk moet je als organisatie winst maken en zijn wij de laatste om te stellen dat het enkel om liefde & licht gaat.

Echter, is geld verdienen en winst maken het allerbelangrijkste? Uiteindelijk wil je (nemen wij voor het gemak aan) een goed gevoel hebben over jezelf en je organisatie. En je wilt dat medewerkers dat ook hebben. Simpelweg wil je een gelukkige organisatie. Met gelukkige medewerkers, gelukkige klanten en een gelukkige omgeving. En wat blijkt? Uit tal van geluksonderzoek blijkt dat 'het goede doen' de grootste impact heeft op je geluksgevoel. 

Betekenisvol zijn, anderen helpen en een positieve impact hebben dat is waar de mens gelukkig van wordt. Als dat het resultaat is van een positieve impact organisatie en je draait wellicht 1 of 2% minder marge in financiële termen, is dat zo erg? Dan lijkt het doel ons inziens meer dan behaald!

Succes met deze transitie en houd ons op de hoogte!


Over de schrijver