Welke klimaatdoelen heeft Nederland? En gaan we ze halen?
22 juni 2021 

Welke klimaatdoelen heeft Nederland? En gaan we ze halen?

Nederland wil de opwarming van de aarde tegengaan door minder broeikasgassen uit te stoten. CO2 is hierbij het belangrijkste broeikasgas dat gereduceerd moet worden. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de Nederlandse politiek klimaatdoelen opgesteld.

Welke klimaatdoelen heeft Nederland?

Nederland heeft in 2015 ingestemd met het VN-klimaatakkoord. De 195 deelnemende landen hebben als gezamenlijk doel om de verdere opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Het liefst onder de 1,5°C zelfs.

Om dit voor elkaar te krijgen, is door de Nederlandse politiek een klimaatplan gemaakt en zijn er klimaatdoelen opgesteld. In Nederland hebben we een klimaatwet die de volgende hoofdlijnen stelt voor ons land:

  • 49% minder uitstoot broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990
  • 95% minder uitstoot broeikasgassen in 2050 t.o.v. 1990
  • 100% energieneutraal in 2050

CO2-uitstoot verminderen

Vooral belangrijk is de reductie van CO2-uitstoot. Met ruim 50% is CO2 namelijk het belangrijkste broeikasgas. Het komt vrij bij ontbossing en bij de verbranding van fossiele brandstoffen. In Nederland richten we ons vooral op dit laatste punt. 

Overheden, bedrijven en burgers zijn samen verantwoordelijk voor minder CO2-uitstoot. Als burger kan je meehelpen door aanpassingen te maken aan je dagelijks leven. Hier lees je praktische tips om je eigen CO2 uitstoot te verminderen en met deze tools kun je jouw CO2-uitstoot berekenen.

Maar een groot aandeel ligt bij bedrijven. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de producten en diensten waar consumenten gebruik van maken. Door middel van subsidies en gunningsvoordeel, de handel in CO2-emissierechten en CO2-boetes worden zij gestimuleerd om duurzamer te werken. 

uitstoot nederland

Klimaatadaptatie

Ondertussen worden er aanpassingen gemaakt om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie noemen we dat. Want zelfs als we onder de 2°C opwarming blijven, heeft dit grote gevolgen voor de aarde zoals we die kennen. Zo zullen ijskappen verder smelten waardoor de zeespiegel stijgt. Om hierop voor te bereiden kunnen we dijken verstevigen en rivieren verbreden.

Status klimaatdoelen Nederland in 2021

Nederland heeft dus klimaatdoelen opgesteld om (met name) de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar hoe staat het met deze plannen? 

In 2021 ligt Nederland nog niet op schema om het klimaatdoel van 2030 te halen. In het rapport ‘Klimaat- en Energieverkenning 2020’ is te lezen dat we, als we op deze voet verder gaan, uiterlijk een reductie van 34% behalen ten opzichte van 1990, in plaats van het doel van 49%. 

Om het klimaatdoel van 2030 toch te behalen, zullen de komende negen jaar aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Het kabinet heeft al aangekondigd hier plannen voor te hebben, zoals normering van de utiliteitsbouw, zero-emissie zones introduceren, een aangescherpt biobrandstoffenbeleid in de mobiliteitssector, meer subsidies en CO2-heffing in de industrie.

status klimaatdoelen nederland

Wat kan mijn bedrijf doen?

Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt bedrijven om uit te groeien tot klimaatneutrale organisaties. Dat doen we door elk kwartaal een event te organiseren voor bedrijven die aan de slag willen met CO2-reductie. Vind je dat jouw bedrijf (of het bedrijf waar jij werkt) ook stappen moet nemen om CO2-neutraal te worden? Kijk eens op onze event-pagina en schrijf je in!

Over de schrijver
Het is mijn persoonlijke missie om Nederland CO2 Neutraal uit te laten groeien tot hét grootste duurzaamheidsplatform van Nederland. Daarbij ben ik van mening dat we enkel en alleen een bijdrage aan het ‘verduurzamen’ van het bedrijfsleven kunnen realiseren als we onze handen ineen slaan en actief samen werken.