Lidmaatschap

Lees alles over de voordelen van een lidmaatschap en de CO2-Prestatieladder.

Lid worden?

Lid worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal betekent dat je deel gaat nemen aan het snelstgroeiende netwerk van bedrijven die werk maken van CO2-reductie.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 997,- per jaar. Voor dit bedrag willen wij je zoveel mogelijk waarde leveren. Met het lidmaatschap:

 • Mag je vier keer per jaar onze bijeenkomst bijwonen;
 • Je mag altijd samen met een collega komen;
 • Word je lid van een werkgroep mét werkgroepleider;
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Waarom aanmelden?

 • Een waardevol netwerk van bedrijven die werk maken van CO2-reductie.
 • Deelname in je eigen werkgroep waarin samen met andere leden verder gedacht wordt over CO2-reductie
 • Per bijeenkomst minimaal zes standhouders die duurzame maatregelen voor elke branche aanbieden
 • Na elke bijeenkomst ontvang je een uitgebreid verslag (zowel van de werkgroep als het middagdeel)
 • Jaarlijks ontvang je de Groene Gids, dé gids waarin je bedrijven vindt die oplossingen bieden om CO2 te reduceren
 • Bij actieve deelname voldoe je gegarandeerd aan de 3.D.1 eis van de CO2-Prestatieladder
 • Niveau 5-bedrijven voldoen ook gegarandeerd aan de 5.C.1 eis
 • Geen saaie powerpointpresentaties, maar boeiende sprekers
 • Je leert wat er gebeurt met de aarde. Waarom is het nodig om CO2 te reduceren
 • Op elke bijeenkomst een bekende Nederlander als hoofdspreker
 • Een goed verzorgde borrel waar je in aanraking komt met enthousiaste deelnemers
 • Een bijeenkomst waar je écht wat aan hebt en geen spijt van zult krijgen!

CO2-Prestatieladder

Voor deelnemers die een CO2 Bewust certificaat (niveau 3, 4 of 5) op de CO2-Prestatieladder hebben is er een bijkomend voordeel. Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal (en actief deel te nemen) voldoet een bedrijf, op een leuke manier, aan 2 eisen van de CO2-Prestatieladder. Hieronder een korte uitleg over de eis en waarom bedrijven hier aan voldoen.

Eis 3.D.1

Door actief deel te nemen aan de bijeenkomsten van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet een bedrijf aan de bovenstaande eis uit het handboek van de CO-Prestatieladder. Dit doen we door aandacht te besteden aan de volgende drie onderdelen:

 1. We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te halen. Dit doen we door de presentaties, de standhouders en de werkgroepen.
 2. We sturen de leden actief informatie toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zij mee aan de slag gaan.
 3. We geven leden de mogelijkheid om kennis en informatie te brengen/delen. Dit doen de leden in de werkgroepen waarin ze ingedeeld zijn. Hier wordt in kleiner comité actief nagedacht over CO2 reductie.
 4. Als laatste stimuleren wij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken met het management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de opgedane kennis doen.

Eis 5.C.1

Door lid te worden van Stichting Nederland CO2 Neutraal committeren de deelnemers zich aan een CO2-emissie reductieprogramma en voldoen dus aan de eis 5.C.1 op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Ook hiervoor besteden we weer aandacht aan drie belangrijke punten:

 1. Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft statuten laten opstellen door een notaris en is ingeschreven bij de KvK als stichting.
 2. Door het tekenen van een (door ons aangeleverde) intentieverklaring tonen bedrijven aan dat zij zich hebben gecommitteerd aan het reductieprogramma.
 3. Als laatste sporen wij onze deelnemers aan om het initiatief om de website te vermelden waardoor het voor iedereen (publiekelijk) zichtbaar is dat bedrijven deelnemen aan het CO2-emissie reductieprogramma Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Maar het allerbelangrijkste is dat deelnemers lol hebben tijdens onze bijeenkomsten en met hernieuwde energie en inspiratie naar huis gaan!

Het allerleukste CO2 reductie initiatief van nederland
Het allerleukste CO2 reductie
 initiatief van Nederland