Update: Dit zijn de nieuwe Europese klimaatdoelen
17 december 2020 

Update: Dit zijn de nieuwe Europese klimaatdoelen

De Europese Unie wil dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal is. Vanuit Europa worden er dan per saldo geen broeikasgassen meer uitgestoot. Om dit ambitieuze doel te behalen wordt eerst toegewerkt naar 2030. Over de reductie die in dat jaar behaald moet worden, is onlangs een nieuw akkoord bereikt.

Van 40% naar 55% reductie

Op vrijdag 11 december 2020 bereikten de leiders van de Europese Unie een nieuw akkoord. Ten opzichte van 1990 moet er 55% minder CO2-uitstoot plaatsvinden in 2030. Eerder was afgesproken om in 2030 slechts 40% minder uit te stoten.

aankondiging nieuwe klimaatdoelen eu

Waarom klimaatneutraal?

De huidige wereldwijde uitstoot van CO2 heeft grote gevolgen voor het klimaat. De afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde bijvoorbeeld met 1 graden gestegen. Dit lijkt niet veel, maar heeft nu al een zichtbare effect. Doordat ijskappen smelten stijgt de zeespiegel bijvoorbeeld, waardoor overstromingen plaatsvinden. 

Lees verder: 7 zichtbare gevolgen van wereldwijde CO2-uitstoot

Als we doorgaan met uitstoten zoals we dat nu doen, wordt in het jaar 2100 een gemiddelde temperatuurstijging van ongeveer 4 graden verwacht. Een dergelijke stijging zal onder andere overstromingen, extreem weer, droogtes en onbewoonbaar land tot gevolg hebben (bron). In sommige gebieden op aarde zal het zelfs medisch onverantwoord worden om nog naar buiten te gaan. 

Het Amerikaanse leger noemt klimaatverandering niet voor niets de grootste bedreiging van de 21e eeuw. En op de website van Europese Unie is te lezen: “Klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld”.

Ondanks dat Europa lang niet de grootste vervuiler ter wereld is, vind de Europese Unie het belangrijk om een voorbeeldrol aan te nemen. Door volledig klimaatneutraal te worden, hoopt het grote vervuilers als China en de Verenigde Staten te inspireren om ook klimaatneutraal te worden.

co2 uitstoot per gebied

(bron)

Hoe te bereiken?

Het doel is dus om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. De zogenaamde Europese Green Deal vormt de routekaart die dit moet bewerkstelligen. Dit plan omvat alle sectoren van de economie, zoals vervoer, energie, landbouw en infrastructuur.

Daarnaast worden er specifieke stimuleringsmaatregelen en boetes in het leven geroepen om CO2-uitstoot binnen de verschillende sectoren terug te dringen. 

Voorbeelden zijn:

  • Om duurzaamheid te stimuleren bij grote bedrijven doen organisaties die meer dan 25 ton CO2 uitstoten automatisch mee aan de Europese emissiehandel. Een hoge uitstoot kost een bedrijf op deze manier veel geld, waardoor investeringen in duurzaamheid lonen.
  • Om vervuiling te bestrijden en recycling te stimuleren zet de EU in op de ‘circulaire economie’. Hierbij wordt alle gebruikte grondstoffen hergebruikt. Een goed voorbeeld is het verbod op plastic voor eenmalig gebruik.
  • Uitlaatgassen van vervoersmiddelen zijn een grote bron van vervuiling. Om dit verder terug te dringen, worden er nieuwe emissieplafonds voor nieuwe auto’s en vrachtwagens ingesteld. Minder uitstoot door nieuwe vervoersmiddelen dus.
  • Het ‘pakket schone energie’ stelt dat energie in 2030 voor 32% uit hernieuwbare bronnen gewonnen moet worden.

Hoe kan ik bijdragen?

Zowel bedrijven als burgers kunnen meehelpen om minder CO2 uit te stoten en duurzamer te leven en werken. Laat je inspireren door onderstaande artikelen.

Dagelijks leven

Bedrijfsleven

Vind je dat jouw bedrijf (of het bedrijf waar jij werkt) ook stappen moet nemen om CO2-neutraal te worden? Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt bedrijven om uit te groeien tot klimaatneutrale ondernemingen. Dat doen we door elk kwartaal een event te organiseren voor bedrijven die aan de slag willen met CO2-reductie. Kijk eens op onze event-pagina en schrijf je in!

Over de schrijver
Het is mijn persoonlijke missie om Nederland CO2 Neutraal uit te laten groeien tot hét grootste duurzaamheidsplatform van Nederland. Daarbij ben ik van mening dat we enkel en alleen een bijdrage aan het ‘verduurzamen’ van het bedrijfsleven kunnen realiseren als we onze handen ineen slaan en actief samen werken.