Wat je moet weten over circulair bouwen
24 november 2020 

Wat je moet weten over circulair bouwen

Circulair bouwen is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk eindige bronnen. In dit artikel leggen we uit wat er allemaal bij komt kijken en delen we enkele bijzondere voorbeelden.

Wat is circulariteit?

Van alle grondstoffen is slechts een beperkte voorraad aanwezig op aarde. Zo is bijvoorbeeld 75% van de beschikbare olie inmiddels gewonnen. Bovendien brengt het winnen van grondstoffen veel vervuiling met zich mee. Dat moet anders!

Circulair bouwen is onderdeel van ‘de circulaire economie’. Hiermee wordt een economisch systeem bedoeld waar geen afval meer bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Minimaal gebruiken en maximaal hergebruiken van grondstoffen dus. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn.

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen passen we het principe van circulariteit toe op de bouw. We spreken van circulair bouwen als bij de totstandkoming van een gebouw zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk vervuiling plaatsvindt. 

We kijken hierbij naar de gehele keten en dus niet alleen naar de materialen die gebruikt worden. Van ontwerp, tot bouw, tot exploitatie van het gebouw.

circulair bouwwerk

Principes van circulair bouwen

Bij circulair bouwen komt veel kijken. De gehele keten wordt namelijk zo circulair mogelijk ingericht. Toch is het samen te vatten in onderstaande principes.

  1. Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en herbruikbare bronnen 
  2. Eindige bronnen dienen zo efficiënt mogelijk toegepast te worden
  3. Gebruikte materialen dienen bij een eventuele sloop weer hergebruikt te kunnen worden

Verder zijn energiebesparing en duurzaamheid belangrijke kenmerken. In een ideale situatie moet een gebouw bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijk ontworpen worden, in zijn geheel herbruikbaar zijn en zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie.

Materialenpaspoort

Een belangrijk document bij circulair bouwen is het materialenpaspoort. Dit maakt inzichtelijk welke materialen gebruikt zijn en hoe ze zijn verwerkt

Bij een eventuele sloop wordt het demonteren en terugwinnen van deze materialen zo een stuk eenvoudiger. Zo kunnen ze bij een ander circulair bouwwerk opnieuw ingezet worden.

Op het moment van schrijven is een materialenpaspoort nog niet verplicht, maar zijn er wel aanwijzingen dat dit op termijn gaat gebeuren. Een goede ontwikkeling!

Nederlandse voorbeelden

Hoe ziet circulair bouwen er in de praktijk uit? Ondanks dat we nog aan het begin van de curve staan, zijn er toch al enkele bijzondere projecten in de maak of reeds voltooid. Enkele voorbeelden van Nederlandse bodem:

  1. In Hotel Jakarta in Amsterdam zien we de toekomst aan het werk: van duurzame en natuurlijke houtbouw tot en met duurzame bedrijfskleding van het personeel.
  2. Het Savannehuis in Blijdorp was in 2008 zijn tijd ver vooruit. Het is gemaakt van natuurlijke materialen en energie wordt opgewekt door een houtsnipperkachel. 
  3. Het Biosintrum in Oosterwolde bestaat voor 80% uit natuurlijke materialen.
  4. Brugbedieningscentrum Swettehûs in Leeuwarden wordt gebouwd zonder het gebruik van nieuwe grondstoffen en wordt volledig zelfvoorzienend op het gebied van energie.
  5. Asfalt van wc-papier maken? Het fietspad tussen Leeuwarden en Stiens is het eerste fietspad ter wereld dat volledig van gerecycled wc-papier gemaakt is.

Hotel Jakarta

Meer leren?

Circulair bouwen gaat in de toekomst de norm worden. Daar kunnen we eigenlijk al niet meer om heen. Om die reden is circulair bouwen dan ook een terugkerend thema in onze events voor bedrijven die aan de slag willen met CO2-reductie.

Benieuwd hoe het programma eruit ziet en of het interessant is voor jouw organisatie? Kijk eens op onze event-pagina en schrijf je in!

Over de schrijver
Het is mijn persoonlijke missie om Nederland CO2 Neutraal uit te laten groeien tot hét grootste duurzaamheidsplatform van Nederland. Daarbij ben ik van mening dat we enkel en alleen een bijdrage aan het ‘verduurzamen’ van het bedrijfsleven kunnen realiseren als we onze handen ineen slaan en actief samen werken.