Wat betekent het om CO2-neutraal te zijn?
08 september 2020 

Wat betekent het om CO2-neutraal te zijn?

Het broeikaseffect wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de mens. Namelijk door de uitstoot van CO2. Om dit tegen te gaan, zullen we aanpassingen moeten maken. CO2-neutraal leven en ondernemen is de oplossing. Maar wat houden deze termen precies in?

Wat is CO2-neutraal?

De verbranding van fossiele brandstoffen (zoals olie, aardgas en kolen) heeft CO2-uitstoot tot gevolg. CO2-neutraal zijn betekent dat jouw handelen per saldo niet zorgt voor een verhoging van de wereldwijde CO2-uitstoot en daarmee geen invloed heeft op het klimaat. CO2-neutraal wordt daarom ook wel klimaatneutraal genoemd.

Je kan als persoon CO2-neutraal leven, maar de term wordt vooral gebruikt in relatie tot uitstoot van bedrijven. Bijvoorbeeld bij de vervaardiging van producten of bij uitstoot door vervoer (zoals bij vliegtuigen of treinreizen).

CO2-neutraliteit wordt op twee manieren gerealiseerd:

  1. CO2-uitstoot minimaliseren – Door bedrijfsprocessen zo in te richten dat er zo weinig mogelijk CO2-uitstoot tot stand komt. Hierbij dient naar de gehele chain gekeken te worden.
  2. Restuitstoot compenseren – Door bomen te planten of te investeren in projecten die de uitstoot ergens anders verminderen.

Is CO2-neutraal hetzelfde als energieneutraal?

In de wereld van duurzaamheid worden verschillende termen nogal eens door elkaar gebruikt. CO2-neutraal is in feite hetzelfde als klimaatneutraal, maar is niet hetzelfde als energieneutraal.

Energieneutraliteit heeft vooral betrekking tot vastgoed. In een energieneutrale woning wordt net zo veel energie opgewekt (bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen) als dat er verbruikt wordt. Per saldo is het energieverbruik van een gezin in een energieneutrale woning aan het eind van het jaar dus 0.

Door de mogelijkheden om energie terug te leveren aan het stroomnet is het zelfs mogelijk om meer energie op te wekken dan verbruikt wordt. Hierdoor kunnen gezinnen zonder zonnepanelen ook groene stroom gebruiken.

energieneutraal wonen

Nederland en CO2-neutraliteit

De Nederlandse overheid heeft ambitieuze doelen opgesteld om de CO2-uitstoot in ons land te verminderen. Zowel gezamenlijk met de rest van de EU als op nationaal niveau. In het kort zijn dit de belangrijkste doelstellingen en middelen:

  • VN-Klimaatakkoord van Parijs – De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben in 2016 een akkoord getekend om in 2030 gezamenlijk 40% minder CO2 uit te stoten. Dit akkoord gaat in 2020 van start. Nederland zou dit percentage graag verhogen naar 55%.
  • Klimaatwet – Middels deze wet stelt de Nederlandse overheid zich op nationaal niveau als doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit percentage op 95% liggen.
  • Klimaatplan – Om de doelstellingen van de Klimaatwet te behalen, moet het kabinet een Klimaatplan opstellen. Dit plan dient elke 5 jaar herzien te worden op basis van de laatste ontwikkelingen en inzichten.

Bedrijven

Om deze doelen te behalen, wordt vooral gekeken naar het bedrijfsleven. 71% van de CO2-uitstoot in Nederland is namelijk toe te schrijven aan de grootste bedrijven. Op twee manieren wordt CO2-neutraliteit nagestreefd:

  1. Straffen – Bijvoorbeeld door CO2-boetes en uitstootplafonds in het leven te roepen.
  2. Stimulering – Het (financieel) stimuleren van bedrijven om duurzamer te werken. Bekende voorbeelden zijn de SDE++ subsidie en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Particulieren

Maar naast bedrijven richt de overheid zich ook tot particulieren. Lokale duurzame energieprojecten worden gestimuleerd en met campagnes als ‘Iedereen doet wat’ worden mensen opgeroepen om duurzamere keuzes te maken in het dagelijks leven.

klimaatneutraal

CO2-neutraal ondernemen

Met de term CO2-neutraal ondernemen worden bedrijven bedoeld die actief bezig zijn hun uitstoot te minimaliseren. Het doel is om in de gehele chain zo weinig mogelijk CO2-uitstoot te hebben en restuitstoot te compenseren.

Drie populaire methoden om CO2-neutraal te ondernemen:

  1. Zelf groene energie opwekken
  2. Investeren in duurzaamheid of (nog beter) circulariteit
  3. Restuitstoot compenseren door het planten van bomen

Voorbeelden van CO2-neutraal ondernemerschap zijn:

Lees voor meer informatie ook: CO2-neutraal ondernemen? Dit zijn de mogelijkheden.

Onze events

Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaatneutrale onderneming. Dat doen we door elk kwartaal een event te organiseren voor bedrijven die aan de slag willen met CO2-reductie.

Benieuwd hoe zo’n event eruit ziet en of het interessant is voor jouw organisatie? Kijk eens op onze event-pagina en schrijf je in!

Over de schrijver
Het is mijn persoonlijke missie om Nederland CO2 Neutraal uit te laten groeien tot hét grootste duurzaamheidsplatform van Nederland. Daarbij ben ik van mening dat we enkel en alleen een bijdrage aan het ‘verduurzamen’ van het bedrijfsleven kunnen realiseren als we onze handen ineen slaan en actief samen werken.