Workshops

Een overzicht van de workshops die Nederland CO2 Neutraal op 16 juni 2022 beschikbaar stelt. Alle workshops worden fysiek gegeven.


De workshops zijn alleen toegankelijk voor leden!

JA! Ik word ook lid zodat ik kan deelnemen aan de workshops!


Fysieke workshop

Los(ser) van het grid 

Toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van lokale duurzame energiebronnen zorgen ervoor dat het elektriciteitsnet in bepaalde gebieden aan zijn grenzen zit (netcongestie). Daarnaast verlopen de huidige afspraken voor de salderingsregeling voor huishoudens en MKB per eind 2022. Welke opties heb je hierna? In deze interactieve workshop gaan we behandelen welke alternatieven er nu en in de toekomst zijn voor de opslag van energie. Aan de hand van marktgerichte voorbeelden bespreken we de mogelijkheden. Ook staan we extra stil bij de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied.


Het te maken huiswerk voorafgaand aan de workshop vind je terug op de besloten ledenpagina in de ledenomgeving.

Fysieke workshop

How to CSRD: verplichting vanaf 2023 deel 2 

Steeds meer organisaties moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Hartstikke goed natuurlijk, maar soms ook best verwarrend al die termen. Helemaal wanneer er ineens allerlei regels en plichten bij komen kijken. Want rapporteren over duurzaamheid, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe hou je het relevant? En belangrijker: hoe zorg je ervoor dat je gaat voldoen aan de toekomstige eisen? 


Om de transparantie op het gebied van duurzaamheid en andere niet-financiële zaken in Europa te vergroten, heeft de Europese Commissie op 21 april 2021 een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd. Deze nieuwe richtlijn heet de Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD) en wordt vanaf boekjaar 2023 verplicht voor zowel ondernemingen als organisaties van openbaar belang(OOB). De regels raken jullie organisatie dusdanig, dat afwachten tot eind 2022 sterk af te raden is. Nu starten, en goed voorbereid zijn, is het halve werk en zal ervoor zorgen dat jullie organisatie niet slechts voldoet, maar deze belangrijke regelgeving volledig onder de duim heeft.

Bij Stichting Nederland CO2 Neutraal willen we jouw organisatie graag op weg helpen en zicht bieden op de context en inhoud van de CSRD.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Voor wie geldt de CSRD?

 • Welke verplichtingen op het gebied van environment, social en governance(ESG) gelden er onder de CSRD?

 • Welke risico’s en kansen zijn er voor de strategie, bedrijfsvoering en reporting van jullie organisatie?

 • Hoe bereid jij jouw organisatie voor en hoe zorg je ervoor dat je in 2023 compliant bent en blijft?

Dit is een vervolg op de workshop tijdens ons event van 22 maart. We staan dus even kort stil bij de vorige workshop en gaan daarna vooral dieper in op het onderwerp.

Het te maken huiswerk voorafgaand aan de workshop vind je terug op de besloten ledenpagina in de ledenomgeving.

Fysieke workshop 

Van CO2-ambitie naar CO2-actie 

De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. Dat is wel duidelijk. Maar hoe ga je van mooie woorden naar daadwerkelijke reductie? Waar begin je? En hoe zorg je dat collega’s daadwerkelijk anders gaan handelen?

 

In deze workshop doorlopen we op sneltreinvaart drie stappen hoe jouw bedrijf haar CO2-uitstoot kan reduceren.

 • Waar begin je?

 • Hoe betrek je de juiste collega’s?

 • En hoe zorg je tot slot voor daadwerkelijke reductie van de CO2-uitstoot?

Het te maken huiswerk voorafgaand aan de workshop vind je terug op de besloten ledenpagina in de ledenomgeving.

Fysieke workshop
Sustainable Development Goals (SDG'S); doelen vertalen naar je eigen organisatie

De volgende stap: MVO en de SDG's

Deze SDG-workshop geeft een korte introductie over de doelen en waar we als Nederland staan. Wat volgt is een interactieve sessie om de doelen te definiëren die bij de eigen organisatie passen, door te kijken naar de organisatie waarden, verantwoordelijkheid en kansen.

Vervolgens bekijken we die doelen en de onderliggende targets en bepalen we in kleine groepen hoe je die doelen vertaalt naar de bedrijfscontext; wat betekent bijdragen aan die SDG voor de bedrijfsvoering, je medewerkers, je leveranciers, klanten, samenwerkingspartners, uitstraling/communicatie/positionering?

Het te maken huiswerk voorafgaand aan de workshop vind je terug op de besloten ledenpagina in de ledenomgeving.

Fysieke workshop

Duurzame (gedrags)verandering. Hoe breng je mensen in beweging?

Duurzaamheid betekent consistent en consequent gedrag vertonen dat bijvoorbeeld milieuvriendelijk is en grondstofbesparend. En vaak zijn mensen ook helemaal voor duurzaamheid, als je ze spreekt. Waarom vertonen ze dan niet dat gedrag? Waarom zijn mensen niet consistent?


Vaak is dat omdat ze niet begeleid zijn in het vormen van een nieuwe gewoonte. Je bent gewend aan de auto pakken, afval in een bak gooien, de verwarming warmer te zetten. Je omgeving, fysiek en sociaal, is daar op ingericht. Of je dat nu bewust door hebt of niet. En daarom is een gewoonte niet eenvoudig om te herleiden.


Goed nieuws: het kan wel. Leer vat te krijgen op triggers, gedrag, beloningen en benodigde investeringen om daarmee ook vat te krijgen op de wijze waarop gewoontes zich vormen. En jij ze kan herleiden. Leer bovendien over het inzetten van ambassadeurs en de invloed van onze (fysieke en sociale) omgeving op ons gedrag.


De handvatten die je in deze workshop krijgt, zijn antwoorden geformuleerd vanuit communicatie en gedragswetenschappen. De workshop wordt verzorgd door gedragswetenschapper en spreker Etienne Kreutzer van Stendig-advies (www.stendig-advies.nl).


Dus, na deze workshop weet je hoe je:

 • Impactvolle momenten voor (gedrags)verandering leert herkennen,

 • Ambassadeurs leert herkennen en inzetten,

 • Welke rol onze omgeving heeft op ons gedrag.

 • Welke eerste stappen je moet gaan zetten om iets te veranderen.

Het te maken huiswerk voorafgaand aan de workshop vind je terug op de besloten ledenpagina in de ledenomgeving.

Vind jij deze workshops interessant?

Als lid van stichting Nederland CO2 Neutraal kun je gratis deelnemen aan deze workshops. Nog geen lid? Aanmelden kan per direct of we kunnen je voorzien van de benodigde informatie.