Workshops

Een overzicht van de (online) workshops die Nederland CO2 Neutraal tijdens het event verzorgt. Alleen toegankelijk voor leden!

Duurzaam ondernemen en de Sustainable Development Goals

De volgende stap: MVO en de SDG's

Bij veel leden van Nederland CO2 Neutraal ligt de focus momenteel op het behalen/ behouden van het CO2-Prestatieladder certificaat en het naleven van de gestelde maatregelen en doelstellingen. CO2 is een belangrijk onderdeel van het duurzame plan, maar het is niet het hele plan. Ben jij geïnteresseerd om voor jouw organisatie breder met duurzaamheid aan de slag te gaan? En te ontdekken hoe je nog meer resultaten en voordelen kunt behalen met duurzaamheid?

 

Een mooie manier om hiermee aan de slag te gaan is op basis van de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 doelen die vanuit de VN op de wereldagenda zijn gezet om gezamenlijk te werken aan een mooiere en duurzame wereld in 2030. Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. Steeds meer bedrijven gaan met de SDG’s aan de slag om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven, en erover te communiceren. Ook in aanbestedingen wordt er steeds vaker naar gevraagd.

 

Maar hoe ga je nu concreet met deze Sustainable Development Goals aan de slag? Voor veel organisaties is het nog lastig hier concreet invulling aan te geven.

 

Tijdens deze workshop gaan we op een interactieve manier via Zoom aan de slag om jou wegwijs te maken in de wereld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op basis van de SDG’s. En om je klaar te stomen om jouw organisatie verder op weg te helpen met duurzaamheid. We gebruiken hiervoor veel praktijkvoorbeelden zodat je je goed kunt inbeelden hoe je de SDG’s kunt toepassen binnen je eigen organisatie.

Hoe werkt groene stroom in verhouding tot de CO2-Prestatieladder

Het gebruik van groene stroom is vaak een van de eerste stappen die organisaties nemen in hun duurzaamheidsbeleid. Ook bij de CO2-Prestatieladder mag je de CO2-uitstoot van elektriciteit op nul waarderen als je gebruik maakt van groene stroom. Die groene stroom moet dan wel uit Nederland komen. Maar hoe werkt groene stroom nu precies want je ziet niet of stroom groen is als het uit het stopcontact komt. En als je groene stroom hebt van Nederlandse wind dat is er geen windmolen fysiek aangesloten aan je bedrijf. In deze workshop gaat Groenbalans in op doelstellingen die de BV Nederland heeft op het gebied van duurzame energie en onderdeel van de energietransitie, wat je al bedrijf kunt doen om hier een bijdrage aan te leveren en hoe het systeem van groene stroom precies werkt. En voor degenen die onze workshop de vorig keer hebben gemist volgt ook nog een samenvatting van het onderwerp CO2-compensatie omdat wij zien dat steeds meer bedrijven CO2-neutraal willen ondernemen. Wij geven antwoord op de vraag hoe je zorgdraagt voor een kwalitatief goede CO2-compensatie.

Kostenefficient klimaatadvies voor kantoor en bedrijfsgebouwen

Circulair bouwen en ontwikkelen

Tijdens deze interactieve workshop sessie gaan we dieper in op het verduurzamen van kantoor- en bedrijfsgebouwen. De afgelopen jaren zijn er enorm veel tips en trucks verzameld om je bedrijfsgebouw zo duurzaam mogelijk ingericht, maar stond bij deze tips en trucks de wens van jullie eigen organisatie eigenlijk wel centraal?

 

Peter van den Bosch is gespecialiseerd in het geven van kostenefficient klimaatadvies voor kantoor- en bedrijfsgebouwen en zet daarin de wensen van de ‘eindgebruiker’ centraal. Tijdens deze workshop zullen de wensen van de leden centraal staan zodat we op een concrete manier kunnen kijken welke maatregelen geschikt zijn voor jou als organisatie. 

 

De workshop wordt georganiseerd via een interactieve meeting via Zoom. Het ingeleverde huiswerk staat centraal over de exacte invulling van de workshop zodat deze wordt ingestoken om daadwerkelijk stappen te maken op het gebied van de verduurzaming van jouw eigen organisatie. 

Mensen betrekken bij duurzaamheid en energietransitie

Nederland CO2 Neutraal Workshop bestendig gedrag

Is dit herkenbaar: met al je enthousiasme, goede onderbouwingen, cijfers en data lukt het je nog altijd niet om anderen te overtuigen. En dus blijven duurzame initiatieven en begrippen als ‘de energietransitie’ iets waar jij veel in ziet en de rest maar heel weinig aandacht aan schenkt. Want men heeft geen tijd en geld en wel een hoop te doen. 

 

Het ligt vaak niet aan onze intenties of aan de inhoud van onze boodschap. Dus, waarom komt die ander dan niet in beweging? Waarom zeggen mensen wel dat ze duurzaamheid belangrijk vinden maar doen ze er vervolgens niks mee? Wat maakt dat dat doorpakken toch zo lastig is?

 

Je komt naar deze workshop als je antwoorden wil op deze vragen. Als je dus herkent dat je anderen wel nodig hebt en je echt wel iets kunt bereiken samen, alleen moet men dan wel in beweging komen. De antwoorden die je in deze workshop krijgt, zijn antwoorden geformuleerd vanuit communicatie en gedragswetenschappen.  

 

Tijdens deze workshop, van gedragswetenschapper en spreker Etienne Kreutzer van Stendig-advies (www.stendig-advies.nl), gaan we het hebben over wat van invloed is op het gedrag van mensen en hoe je mensen betrekt bij begrippen als duurzaamheid en energietransitie. 

 

Dus, na deze workshop weet je hoe je

  • sociale normen communiceert die activeren, 
  • impactvolle momenten voor (gedrags)verandering leert herkennen, 
  • ambassadeurs leert herkennen en inzetten, en
  • weerstand niet persoonlijk oppakt en wel weet te weerleggen.

Welke rol speelt waterstof in de duurzame energietransitie

In deze interactieve praktische workshop doorlopen we de (on)mogelijkheden van waterstof in de energietransitie. Er wordt een breed scala van toepasbaarheid van waterstof getoond van in gebouwde omgeving tot zwaar vrachtvervoer. Daarnaast is er aandacht voor veiligheid, productie en opslag van waterstof.  

Tijdens de workshop gaan we ook met elkaar het dialoog aan over de vragen uit de huiswerkopgave. We gaan met elkaar kennis delen en leren van succesvolle projecten bij andere bedrijven. Door te delen kom je met jouw bedrijf verder in de energietransitie! 

Veiligheidsladder

2021 staat in het teken van de Safety Culture Ladder. Veel bedrijven in de bouw en infra moeten aantonen aan de eisen van minimaal niveau 2 van deze norm te voldoen. Onderdeel hiervan is het doen van gedragsobservaties en het beïnvloeden van dit gedrag.


Gedurende deze workshop gaan we inhoudelijk in op het opzetten van campagnes om gedrag te beïnvloeden. Dit kan gebruikt worden voor niet alleen de Safety Culture Ladder, maar ook op het gebied van milieuzorg!

We geven praktische voorbeelden van de opbouw van een campagne. We gaan daarbij in op de planning, creatie, uitvoering en evaluatie!

Circulariteit voor bedrijven 2.0

Nederland CO2 Neutraal Workshop circulair inkopen

De Nederlandse overheid heeft de keiharde ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Met een tussenstap van 50% in 2030.


Dit betekent dat de overheid ook meer zal gaan eisen van bedrijven. Zo zal in 2023 circulariteit verplicht worden meegenomen in aanbestedingen voor de bouw. Daarnaast levert circulair denken een hele hoop milieu- en financiële winst op.


Deze workshop een vervolg op een eerdere introductie workshop. Je krijgt meer verdieping in hoe je circulariteit kunt toepassen in je eigen organisatie. Hoe implementeer je een circulair inkoopbeleid? Of hoe maak je je voortgang inzichtelijk? 

Vind jij deze workshops interessant?

Als lid van stichting Nederland CO2 Neutraal kun je gratis deelnemen aan deze workshops. Nog geen lid? Aanmelden kan nu direct.
Wij maken gebruik van cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down