arrow_drop_up arrow_drop_down

Workshops

Een overzicht van de workshops die Nederland CO2 Neutraal tijdens het event verzorgt.

Waterstof voor duurzame mobiliteit

Waterstof voor duurzame mobiliteit


Mobiliteit zonder fossiele brandstoffen

In de mobiliteitstoepassingen moeten de fossiele brandstoffen plaats gaan maken voor duurzame alternatieve. In deze workshop laten we zien welke mogelijkheden er zijn met waterstof in de mobiliteit. Eerst nemen we je kort mee door de basis eigenschappen van waterstof om daarna dieper in te gaan op de mobiliteitstoepassingen. Mobiliteit wordt in de breedste zin behandeld van step tot zware trucks en van drone tot veegwagens.

Batterijen als alternatief voor dieselaggegraten

Batterijen als alternatief voor dieselaggegraten


Jarenlang werd geaccepteerd dat trillende, vervuilende en stinkende dieselaggregaten stroom leverden op bijvoorbeeld festivals en bouwplaatsen. Gelukkig zijn er vandaag de dag steeds meer mogelijkheden om in tijdelijke stroom te voorzien met schone, stille batterijen die grote hoeveelheden energie kunnen leveren. Inmiddels zijn er diverse soorten batterijen beschikbaar op deze nieuwe en snel groeiende markt. 


Tijdens de workshop praten we je bij over de technologie en de mogelijkheden van mobiele batterijsystemen. Daarbij gaan we tevens in op de opbrengsten en kosten. Als demonstratie zal beeld en geluid bij deze workshop verzorgd worden met groene stroom uit een mobiele batterij.

Gedragsverandering binnen het MKB

WORKSHOP = VOL! Aanmelden voor 26 maart niet meer mogelijk

Gedragsverandering binnen het MKB


Duurzaam ondernemen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Hoewel er al veel inzichten, maatregelen en technologieën voorhanden zijn om CO2 uitstoot terug te dringen, zijn het uiteindelijk mensen die in beweging moeten komen en moeten kiezen voor deze alternatieven. 

 

Gelukkig is vanuit de wetenschap rond gedragsverandering veel bekend over menselijk gedrag, menselijke drijfveren en hoe de mens omgaat met veranderingen. Met de juiste kennis hiervan krijg je mensen langdurig in beweging.

Tijdens deze workshop neemt gedragspsycholoog Gert Slob van Behavior Change Group (www.gedragsverandering.nl) jullie mee in deze wereld van gedragsverandering en gaan we vervolgens in co-creatie aan de slag om na te denken over hoe je deze kennis kunt gebruiken om een antwoord te vinden op de onderstaande vragen:


  • Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie met duurzaamheid aan de slag gaat?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gekozen maatregelen omarmen?

Sustainable Development Goals by 4D Serious Gaming

4D Global Goals Intro Game (ook bekend als 4D SDG Poly)


Leer tijdens de bijeenkomst van Stichting Nederland CO₂ Neutraal aan de hand van een spel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen kennen en leer vooral hoe je de doelen kunt toepassen op een product of dienst.


Stel je een wereld voor zonder armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 doelen op - gebaseerd op onderzoek onder 8 miljoen inwoners wereldwijd - om ervoor te zorgen dat die wereld er is in 2030. Voor iedereen! Kent u de doelen en weet u wat u kunt doen om bij te dragen aan deze betere wereld? Doe mee en ontdek de kracht van een ervaring als instrument om informatie tot u te nemen en bewustwording te creëren. Een beproefde methodiek om snel de verschillende deelnemers bekend en betrokken te maken met de 17 SDG's.


Het spel (level 1 + 2) wordt gespeeld op de vloer, op een 'tapijt' van 3,5 meter bij 3,5 meter. De deelnemers zijn zelf de pionnen. In het eerste level ontwikkelen de deelnemers zelf de volgorde van de vakken op het bord door de SDG’s rond de 5 P’s van duurzame ontwikkeling  te leggen (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships).  In level 2 begint het spel en lopen de deelnemers over het bord en beantwoorden vragen die betrekking hebben op 1 of alle SDG's. Onderweg worden de deelnemers, met behulp van de ‘?’-kaarten en de '!'kaarten, geholpen of geremd in het behalen van hun doelstellingen en wordt dialoog met elkaar over de doelen gestimuleerd. De winnaar is het eerste team dat alle 5P's verzamelt met betrekking tot de gekozen case.


Dit is een spel van de Global Goals Quest Foundation, mogelijk gemaakt door: 4D Serious Gaming©.

Een oplossing voor alle mobiliteitsproblemen

Mobiliteit


Een oplossing voor alle mobiliteitsproblemen


Hoe makkelijk zou het zijn: één pas en één app voor alle vervoersbewegingen van jouw medewerkers. Of je nu met de trein, de (elektrische) auto of de OV fietst reist, alles wordt centraal geregistreerd. Dit zorgt voor een stuk minder administratieve last maar tevens ook voor veel meer inzicht in de verbruiken. Daarnaast kan er gestimuleerd worden om met duurzame vervoersmiddelen te reizen.


Tijdens de workshop wordt er gekeken wat de voordelen zijn voor jouw organisatie. Aan het einde van de workshop weet je exact wat de voordelen en de kosten zijn. Precies wat je nodig hebt om de juiste keuze te maken.

Opties om projectlocaties te verduurzamen

Opties om projectlocaties te verduurzamen

 

Tijdens deze workshops behandelen we de ‘harde en zachte kant’ van circulair bouwen. Circulaire projectontwikkeling omvat meer dan alleen zaken waar in eerste instantie aan wordt gedacht, zoals een duurzaam inkoopbeleid of hergebruik van grondstoffen; het vergt namelijk een nieuwe, toekomstbestendige manier van doen en denken door de gehele organisatie. 


In de workshop gaan we in op zaken die komen kijken bij het ontwikkelen van een duurzame businesscase. Er wordt gekeken naar het verduurzamen van alle aspecten die bij het verduurzamen van projecten en bouwen komen kijken. Dit gaat om het verduurzamen van bouwhekken tot de hijskranen. Gedurende deze workshop gaan we in gesprek over de best-practices, om concreet gedrag en handelen in de toekomst te kunnen sturen. 


Na de workshop gaan deelnemers naar huis met een scherp kader en bruikbare handvatten voor de eigen organisatie. 

Awareness in managementsystemen

WORKSHOP = VOL! Aanmelden voor 26 maart niet meer mogelijk

Awareness in managementsystemen

 

Iedere organisatie moet steeds meer voldoen aan eisen en normen. Dit komt vaak terug via certificeringen. Denk daarbij aan certificeringen zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA, CO2 Prestatieladder en recentelijk de steeds populairder wordende eis van ISO 27001 en Veiligheidsladder.


Als KAM Coördinator wordt het steeds lastiger al deze certificeringen te managen. Daarom is het van groot belang dat de gehele organisatie actief bezig is met de eisen en bewust is van het feit dat Kwaliteit, Arbo, Milieu en Informatiebeveiliging deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Uiteindelijk voeren we immers allemaal processen uit waar de genoemde facetten onderdeel van uitmaken.


Tijdens deze workshop richten we ons dan ook op het creëren van awareness binnen de organisatie. Daarbij kijken we vanuit de facetten duurzaamheid en veiligheid. We geven praktische tips en tools over:

  • Hoe krijg je het management mee met het managementsysteem?
  • Overzicht houden op de hoeveelheid certificeringen
  • Het managementsysteem meer integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Enkele voorbeelden:

  • De inkoopafdeling bewust maken van het belang van duurzaam inkopen
  • De uitvoerders meer laten aansturen op veiligheid en milieubeheersing op projecten
  • Alle collega’s bewuster maken van de prestaties van de organisatie
Wij maken gebruik van cookies